top of page

REFERANSEPROSJEKTER

 

 

Nedenfor presenteres et utvalg av våre spennende prosjekter som er blitt ferdigstilt de siste årene.

DJI_0058
DJI_0059
DJI_0063
DJI_0069
IMG_2364
DJI_0070
FullSizeRender
Riving Hølen
IMG_2364
Hølen Skole
Hølen skole
 
Hølen Skole – Vestby kommune.

Kontrakt: Utførelse av grunnarbeid, utomhus og va for Betonmast.

Ferdigstilt i november 2015.

Brunstad Hotellbygg
Brunstad Hotellbygg
Brunstad Hotellbygg
Brunstad Hotellbygg
Brunstad Hotellbygg
Brunstad Hotellbygg
Brunstad Hotellbygg

Brunstad Hotellbygg

 

Brunstad Hotellbygg – Stokke kommune.

Kontrakt: Utførelse av va-anlegg på Oslofjord Conference Center for IEC Construction AS.

Graving, legging av rør og nedsetting av kummer, antatt ca 1000 meter.

Oppstart mars 14 og vårt engasjement avsluttet august 2015.

Dypeklo ny
Dypeklo
Dypeklo
-	Dypeklo Trykkavløpsanlegg
Dypeklo
 

Trykkavløpsanlegg Dypeklo – Fredrikstad kommune

Kontrakt: Utførelse av trykkavløpsanlegg for Dypeklo og Østre Oksrød vannlag.

Helårs trykkavløpsanlegg med miniavløpspumper til 173 hytter, samt en felles avløpspumpestasjon og trykkøkerstasjon med overbygg. Påkoblet offentlig nett i Møklegårdveien, med styrt boring under vei og et jorde, til sammen ca 240 meter. Reetablering av området.

BA Anlegg har serviceavtale på anlegget.

Gang og sykkelvei Vesby Kommune
Randemfaret Vestby
Vestby kommune
Vestby gang og sykkelvei 
 

Kontrakt: Bygging av ca 350 meter ny G/S-vei inkl busslomme med leskur, omlegg av spillvann og overvann samt utvidelse av vei over en strekning på ca 90 meter.

Utført 2014

 
Vestby Sykehjem
Vestby Sykehjem
Vestby Sykehjem
 

Kontrakt: Utførelse av utomhusanlegget inkl bygging av sansehagepå Vestby Sykehjem for Betonmast AS

Utført 2014

 

steinfjerning Kongsten
Kongsten Bad_Referanseprosjekt
Kongsten bad
 
Kontrakt: Klargjøring for nytt basseng på Kongsten Bad for Betonmast

Utført 2014

 

Avløpsanlegg hyttegrend Marapanna
Mærapanna
 

Kontrakt: Helårs trykkavløpsanlegg for hyttefelt på Mærrapanna. Prosjektet har i tillegg til graving og legging på landsiden for flere hytter også bestått av prosjektering og utførelse av 230 meter sjøledning til hytte på Løkholmen.

BA Anlegg har serviceavtale på anlegget.

Vikerfjellet

Vikerfjellet

 

Kontrakt: Prosjektering og utførelse av helårs trykkavløpsanlegg til hyttefelt på Vikerfjellet Gressvik for Vikerfjellet Sameie.

BA Anlegg har serviceavtale på anlegget

Utført 2013.

Grunnarbeide hyttetomt Lervik
Hyttetomt Lervik
 

Kontrakt: Utførelse av grunnarbeid til hyttetomt inkl oppbygging vei og va for privat utbygger.

Utført 2015.

Kråkstad Barnehage – Ski kommune
 
Kontrakt: Utførelse av grunn, utomhus og va for Betonmast AS.
Ny kommunal barnehage på Kråkstad i Ski Kommune. I forbindelse med kontraktsarbeidene ble vann- og avløp oppgradert med nye rør og kummer på en strekning på ca 180 meter inkl boring under Kråkstadveien. BA Anlegg gravde for og la fjernvarmerør til ny og gammel barnehage.
Oppstart prosjekt mai 2015, overleveres juni 2016.
Bøleråsen Senter
Bøleråsen Senter
Bøleråsen Senter er et pågående pros
Bøleråsen Senter- Ski Kommune

 

Kontrakt: Grunnarbeid, va og riving for Asker Entreprenør.

Kombinert nærings- og boligkompleks inkl parkeringshus. Rivning av eksisterende butikklokaler på totalt 1150 kvm er inkludert

Oppstart i nov 15 – overleveres des 16.

Vår søsterbedrift BA Rør har  VVS entreprisen.

Spetalen - Illustrasjon

Spetalen skole – Råde kommune

 

Kontrakt: Utførelse av grunnarbeid og utomhus, samt prosjektering og utførelse av vann- og avløp for Solid Entreprenør AS.

Ny skole og flerbrukshall, det meste av den eksisterende skolen rives. Hele utomhusarealet fornyes med diverse lekeapparater, gressarealer osv.

Ytre Enebakk Skole - Ilustrasjon
Ytre Enebakk Skole -  Ski Kommune

 

Kontrakt: Utførelse av grunn- og utomhusarbeid for Betonmast AS.

Skole og flerbrukshall med store utomhusarealer og lekearealer.

Rønningen_Bolig_-_Illustrasjon
Rønningen Bolig – Oslo kommune
 
Kontrakt: Utførelse av grunn- og utomhusarbeid på Grefsenkollen for Solid Entreprenør AS/Bolig og Eiendomsutvikling AS
Boliger med parkeringskjeller.
Østsiden_Sykehjem_-_Illustrasjon2
Østsiden sykehjem fase 2 - Fredrikstad Kommune

 

Kontrakt: Utførelse av grunn- og utomhusarbeid for Hersleth Entreprenør AS/Fredrikstad kommune.

Ny fløy til eksisterende sykehjem med store utomshusarealer.

Bergheim - Illustrasjon
Bergheim bo- og aktivitetssenter – Halden Kommune
 
Kontrakt: Utførelse av grunn- og utomhusarbeid for Solid Entreprenør/Halden Kommune.
Nytt demenssenter med store utomhusarealer.
bottom of page