top of page

HMS/KS

Helse, Miljø, Sikkerhet og kvalitet i BA ANLEGG AS
 

Helt siden oppstarten har vi i BA Anlegg hatt fokus på HMS og KS samt gode arbeidsrutiner. Derfor har jevnlig gjennomgang og kursing av våre ansatte vedrørende HMS/KS for å forebygge sykdom, og skader på arbeidsplassen samt kvalitetssikring av våre arbeider. Våre ansatte er vår fremste ressurs, og vi har stort fokus på å skape en arbeidsplass der de ansatte skal trives og like å gå på jobben hver dag. Dette mener vi at vi har lykkes med og at det er en av grunnene til at vi stadig knytter til oss flere erfarne ansatte som vil jobbe hos oss.

 

Vi strekker oss langt for at de ansatte skal ha varierte arbeidsoppgaver og en positiv utvikling både med tanke på kompetanse og trivsel. BA Anlegg jobber målrettet med HMS og KS i alle ledd, både når det gjelder ansatte, kunder og myndigheter, noe som gjør at alle parter kan være trygge på at gjeldende lovgivning og kvalitetsstandarder etterleves.

"BA Anlegg jobber målrettet med HMS og KS i alle ledd, både når det gjelder ansatte, kunder og myndigheter,
noe som gjør at alle parter kan være trygge på at gjeldende lovgivning og kvalitetsstandarder etterleves.“

Jan Olsen

Daglig Leder

bottom of page